Gratis mönster på aktivitetsstruts

forsidebillede forsidebillede

Ladda ner PDF här

Mönstret har skapats med målet att göra en aktiverande och stimulerande leksak för bebisar. Tanken är att den ska vara stimulerande med många starka färger, olika material som känns skönt samt ljud.

VI har försökt göra mönstret nybörjarvänligt och därför används många beskrivningar och bilder genom hela processen. Aktivitetstrutsen är skapad i Infinity Hearts Rose 8/4 garn, som är 100% bomull i tjockleken 8/4. Hitta ett kit med garn och innehåll till produkten här.

Storlek

Strutsen mäter ca. 22 cm + ben på 18 cm inklusive fötterna

Material

Infinity Hearts Rose 8/4 garn färger:

Verktyg

Förkortningar

mr: magisk ring

lm: luftmaska

fm: fast maska

sm: smygmaska

hsp hsp: halvstolpe

hsp-ut: halvstolpe-uttagning (2 tillsammans)

st: stolpe

st-ut: stolpe-uttagning (2 st tillsammans)

ut: uttagning (2 fm tillsammans)

in: intagning (2 fm sammen)

omg: omgång (vrikas i spiral)

rd: rad (virkas fram och tillbaka)

** x (ett tal) betyder att det ska upprepas från * till * det angivna antalet gånger

(x) antalet maskor efter omgången avslutats.

Instruktioner

Virkmönstret innehåller bilder vid utvalda punkter.

Huvud + hals + kropp (virkas i ett)

Starta med blå

1. omg: Gör 6 fm i mr (6)

2. omg: *ut* x6 (12)

3. omg: *ut, 1 fm* x6 (18)

4. omg: *ut, 2 fm* x6 (24)

5. omg: *ut, 3 fm* x6 (30)

6. omg: 2 fm, *ut, 4 fm* x5, ut, 2 fm (36)

7. omg: *ut, 5 fm* x5 (42)

8. omg: 3 fm, *ut, 6 fm* x5, ut, 3 fm (48)

9. omg: *ut, 7 fm* x6 (54)

10. omg: 4 fm, *ut, 8 fm* x5, ut, 4 fm (60)

11.-19. omg: 1 fm i varje [9 omgångar] (60)

20. omg: 4 fm, *in, 8 fm* x5, in, 4 fm (54)

21. omg: *in, 7 fm* x6 (48)

22. omg: 3 fm, *in, 6 fm* x5, in, 3 fm (42)

23. omg: *in, 5 fm* x6 (36)

24. omg: 2 fm, *in, 4 fm* x5, in, 2 fm (30)

Fyll med stoppning och rasselbox.

Byt till lila färg och virka halsen

Fyll med stoppning under tiden – fyll i extra mycket mellan huvud och hals så att huvudet sitter fast bättre.

25.-26. omg: 1 fm i varje (30)

Byt till grön – du kan med fördel föra upp trådarna när du virkar halsen så att du inte klipper trådarna när du byter färg.

27. omg: *8 fm, in* x3 (27)

28. omg: 1 fm i varje (27)

Byt tillbaka till lila

29.-30. omg: 1 fm i varje (27)

Byt till grön

31.-32. omg: 1 fm i varje (27)

Byt till lila

33.-34. omg: 1 fm i varje (27)

Byt till grön

35.-36. omg: 1 fm i varje (27)

Byt till lila

37.-38. omg:1 fm i varje (27)

Byt till grön

39. omg: 1 fm i varje (27)

40. omg: *8 fm, ut* x3 (30)

Byt till lila och klipp den gröna tråden.

41.-42. omg: 1 fm i varje (30)

Klipp nu den lilla tråden men lämna en lång tråd kvar så att du kan fästa träringar på halsen.

Bilder: När den lila tråden är klippet så sätter du träringarna på halsen innan du byter till röd tråd och virkar vidare kroppen.

hæklevejledning aktivitetsstruds aktivitetsstruds

Byt till röd och virka kroppen

Fyll med stoppning under tiden – fyll ordentligt mellan hals och kropp

43. omg: 2 fm, *ut, 4 fm* x5, ut, 2 fm (36)

44. omg: *ut, 3 fm* x9 (45)

45. omg: 2 fm, *ut, 4 fm* x8, ut, 2 fm (54)

46. omg: 4 fm, *ut, 8 fm* x5, ut, 4 fm (60)

47. omg: *ut, 9 fm* x6 (66)

48. omg: 1 fm i varje (66)

49. omg: 5 fm, *ut, 10 fm* x5, ut, 5 fm (72)

50. omg: 1 fm i varje (72)

51. omg: *ut, 11 fm* x6 (78)

52.-61. omg: 1 fm i varje [10 omgångar] (78)

62. omg: *in, 11 fm* x6 (72)

63. omg: 5 fm, *in, 10 fm* x5, in, 5 fm (66)

64. omg: *in, 9 fm* x6 (60)

65. omg: 4 fm, *in, 8 fm* x5, in, 4 fm (54)

66. omg: *in, 7 fm* x6 (48)

Sätt nu ljudlådan i kroppen.

67. omg: 3 fm, *in, 6 fm* x5, in, 3 fm (42)

68. omg: *in, 5 fm* x6 (36)

69. omg: 2 fm, *in, 4 fm* x5, in, 2 fm (30)

70. omg: *in, 3 fm* x6 (24)

71. omg: *in, 2 fm* x6 (18)

72. omg: *in, 1 fm* x6 (12)

73. omg: *in* (6)

Fyll kroppen ordentligt med stoppning, klipp tråden och fäst ändarna.

Huvudfjädrar (för 3 – 1 grön, 1 lila, 1 röd) –bilder

Bilder: Sätt fast garnet i huvudet (bild 3.1+3.2) och gör 15 lm (bild 3.3). Börja därefter med 2. maskor från nålen och gör 2 fm i varje lm hela vägen tillbaka. Avsluta fjädrarna med att göra en smi i huvudet (bild 3.4). Klipp tråden och fäst den.

aktivitetsstruds aktivitetsstruds aktivitetsstruds aktivitetsstruds

Ögon (gör 2)

Starta med svart

1. omg: Lav 6 fm i mr (6)

2. omg: *ut* x6 (12)

3. omg: *ut, 1 fm* x6 (18)

4. omg: *ut, 2 fm* x6 (24)

Byt till vit

5. omg: 2 fm, 3 hsp, hsp-ut, 2 st, *st-ut* x3, 2 st, hsp-ut, 3 hsp, 7 fm, 1 sm i första maskan

Klipp med lämna en lång bit tråd för påsyning.

Glimt (gör  2)

Gör en vit glimt – 6 fm i mr, 1 km.

Avsluta och lämna en tråd för påsyning.

Montering

Ögonen sys på mellan omgång 5 och 15, se bilderna för placering.

Den lilla glimten sys på efter att ögonen monterats och kan placeras på huvudet efter tycke.

Näbb

Virkas i gul

Slå upp 6 lm.

1. omg: Börja med 1 fm i 2. lm från nålen. Gör nu 1 fm i nästa 3 lm och 3 fm i den sista lm. Fortsätt på andra sidan och gör 3 fm och 2 fm i den lm du startade med (12)

2. omg: ut, 3 fm, *ut* x3, 3 fm, *ut* x2 (18)

3.-5. omg: 1 fm i varje [3 omgångar] (18)

Avsluta med 1 sm, klipp och lämna en tråd till påsyning.

Montering

Näbben monteras mellan rad 14 og 18 – mitt emellan ögonen – fyll på med stoppning under monteringen

Vingar (gör 2)

Virkas i lila

1. omg: Gör 6 fm i mr (6)

2. omg: 1 fm i varje (6)

3. omg: *ut* x6 (12)

4. omg: 1 fm i varje (12)

5. omg: *ut, 1 fm* x6 (18)

6. omg: 1 fm i varje (18)

7. omg: *ut, 2 fm* x6 (24)

8. omg: 1 fm i varje (24)

9. omg: *ut, 3 fm* x6 (30)

10.-11. omg: 1 fm i varje (30)

12. omg: *ut, 4 fm* x6 (36)

13.-18. omg: 1 fm i varje [6 omgång] (36)

19. omg: *in, 4 fm* x6 (30)

20.-21. omg: 1 fm i varje (30)

Klipp ett stycke cellofanpåse som är minst 4 gånger större än vingen och vik det så att det passar på den största delen av vingen. Ju fler vikningar desto bättre är det.

22. omg: *in, 3 fm* x6 (24)

Tryck samman vingen och virka ihop den med 12 fm. Lämna en lång tråd för påsyning.

aktivitetsstruds

Montering – bilder

Placera vingarna på var sida om kroppen cirka 4-5 omgångar från halsen och sy sedan fast vingarna.

Ben (lav 2)

De virkas med grön

Så upp 41 lm (eller så att snöret mäter högst ca 18 cm). Se till att du ha extra garn vid din lm som du kan använda till montering senare. Nu arbetar du i rader och börjar med 2 lm från nålen; 1 rd,: ut, vänd med 1 lm (2) 2. rd: ut, 1 fm, vänd med 1 lm (3) 3. ed: ut, 2 fm, vänd med 1 lm (4) 3.-6.rd: 1 fm i varje, vänd med 1 lm [3 rader] (4) 7. rd: in, 2 fm, vänd med 1 lm (3) 8. rad: in, 1 fm, vänd med 1 lm (2) 9 rd: in, vänd med 1 lm (1) Gör nu 1 fm och klipp garnet så att du har ca. 130 cm tråd över och fäst eventuellt en maskmarkör i nystanet när du mäter upp. Bild: Virka i rader (se bild 1 här nedan), när du har klippt garnet ska du använda en fot (se bild 2 här nedan). Du ska sedan vika ihop den långa garntråden och föra den igenom foten (se bild 3 här nedan) och dra hälften av dina 9 rader genom foten (se bild 4 här nedan). Därefter virkar du vidare dina lm på den andra sidan av foten (se bild 5 här nedan). Starta i den lm som låg innanför innan du började med raderna (se bild 6 hr nedan) och gör en fm i varje lm (se bild 7 här nedan). Avsluta med att klippa tråden och lämna en bit för montering, glöm heller inte en träpärla på varje ben.

aktivitetsstruds aktivitetsstruds aktivitetsstruds aktivitetsstruds

 

aktivitetsstruds aktivitetsstruds aktivitetsstruds

Montering av pärlor

Tar de två trådarna och för dem genom synålen innan du för nålen genom pärlorna.

Montera nu benen på kroppen ca. 4 omgångar från sista omgången på kroppen.

Montera benen hårt så att bebisen inte kan dra av dem.

Detta kan du göra genom att föra de två trådarna in i två maskor som placerats liggande bredvid varandra - dvs. en tråd genom varje maska. Därefter för du de två trådarna runt kroppen så att tråden sitter fast i stoppningen. För sedan varje tråd ut ur kroppen igenom samma maska. Här virar du de två stramt och gör två till tre knutar som du trycker in i kroppen på strutsen.

Fläckar

Du kan göra så många fläckar du vill men vi föreslår följande.

Virkas i gul

Fläck 1 (gör 4)

1. omg: Gör 6 fm i mr (6)

Avsluta med en tråd för påsyning.

Fläck 2 (gör 3)

1. omg: Gör 6 fm i mr (6)

2. omg: *ut* x6 (12)

Avsluta med en tråd för påsyning.

Fläck 3 (gör 4)

1. omg: Gör 6 fm i mr (6)

2. omg: *ut* x6 (12)

3. omg: *ut, 1 fm* x6 (18)

Avsluta med en tråd för påsyning.

Fläck 4 (gör 2)

1. omg: Gör 6 fm i mr (6)

2. omg: *ut* x6 (12)

3. omg: *ut, 1 fm* x6 (18)

4. omg: *ut, 2 fm* x6 (24)

Avsluta med en tråd för påsyning.

Sy fast dem på kroppen.

aktivitetsstruds

Du kan själv mixa och matcha stjärtfjädrarna, göra fler eller färre, kortare eller längre än de förslag som visas på bilderna. Gör inte stjärtfjädrarna längre än max 22 cm.

Alla fjädrarna startas med xx lm och du börjar därefter i 2. lm från nålen.

Du kan starta alla stjärtfjädrar - minus gul - genom att sätta garnet direkt på kroppen. Fjädrarna placeras någorlunda i mitten baktill, cirka 5-10 omgångar från botten. Du kan, t.ex., placera två fjädrar vid sidan av varandra, två över och två under de första två. På så vis sitter inte alla på en och samma rad.

Stjärtfjädrar fäger       Beskrivning
GulSlå upp 61 lm och gör 1 fm i varje. Sy fast den ena änden, trä på en träring och sy fast den andra änden. 
GrönGör 51 lm (stramt) och gör 2 fm i varje lm.
RödGör 55 lm (stramt) och gör 1 hsp i varje.
BlåGör 45 lm (stramt) och virka 2 hsp i de nästa 15 lm och därefter 1 fm i varje lm.
LilaGör 55 lm (stramt) och 3 fm i varje lm.

 

Nu är din struts färdig!

Designad av: annaskjemt.dk (Anna Skjemt)

Version: v3.c272.s3.l4