Gratis mönster på Flodhästen Nora

Gratis opskrift på hæklet nussedyr

 

Flodhästen Nora är gjord som ett gosedjur, som är perfekt till kramar, trygghet och mys. Nora har inte fylld kropp, vilket gör henne mjuk och mysig att sova bredvid. Hon är tillverkad i det härligaste bomullsgarnet från Shamrock Yarns, vilket betyder att hon även tål en omgång i tvättmaskinen. 

Storlek

Flodhästen är 22 cm lång och 14 cm bred.

Redskap

Material

Förkortningar

Luftmaska (lm)

Fastmaska (fm)

Halvstolpe (hst)

Stolpe (st)

Magisk ring (mr)

Ökning (ökn) – Två fastmaskor i samma maska

Minskning (min)

Halvstolpe-ökning (hst-ökn)

Osynlig minskning (omin)

() x - När något står i parantes efter ett X betyder det att parantesen ska upprepas det antal gånger, som står angivet efter x:et.

Osynlig minskning:

nusseklus - gratis hækleopskrift

Stick in virknålen under främre maskbågen i de två maskorna som ska bli till en (bild 1 & 2)

Slå om garnet runt nålen och dra igenom de två maskorna på nålen (bild 3)

Slå om garnet runt nålen och dra igenom bägge maskor på nålen (bild 4)

Metod

Huvudet

Efter punkt 4 arbetas huvudet runt i varv. Det görs INTE smygmaskor, men arbetas i spiral. 
I blått garn: 

1. Virka 7 lm (stramt)

2. I 2:a lm från nålen görs en ökn, 1 fm i de nästa 4 m. I sista m virkas 5 fm i samma m. 

Nu vänds arbetet, så du virkar vidare på motsatt sida av luftmaskkedjan.

3. 1 fm i de nästa 4 m.

nusseklus - gratis hækleopskrift

3 fm i sista m (samma maska som första ökn) - den sista maskan kan gömma sig, den är markerad med nålen på bilden (18)

De 3 första punkterna utgör de första varven.

Vi arbetar vidare i varv

4. Ökn i första m, 1 fm i de nästa 6 m, (ökn)x3. 1 fm i de nästa 6 m, ökning i  de sista 2 m (24)

5. ôkn i första m, 1 fm i de nästa 8 m, (Ökn, 1 fm) x 2, ökn, 1 fm i de nästa 8 m, (ökn, 1 fm) x2. (30)

6. Ökn i första m, 1 fm i de nästa 8 m, (ökn, 2 fm) x 2, ökn, 1 fm i de nästa 8 m, (ökn, 2 fm) x 2 (36)

Efter punkt 6:

nusseklus - gratis hækleopskrift

7. Ökn i första m, 1 fm i de nästa 9 m, (ökn, 3 fm) x 2, ökn, 1 fm i de nästa 9 m, (ökn, 3 fm) x 2 (42)

8. Ökn i första m, 1 fm i de nästa 10 m, (ökn, 4 fm) x 2, ökn, 1 fm i de nästa 10 m (ökn, 4 fm) x 2 (48)

9. Ökn i första m, 1 fm i de nästa 11 m, (ökn, 5 fm) x 2, ökn, 1 fm i de nästa 11 m (ökn, 5 fm) x 2 (54)

10. Fm varvet runt(54)

11. Fm varvet runt (54)

12. Fm varvet runt (54)

13. Omin, 1 fm i de nästa 12 m, (omin, 4 fm) x 3, omin, 1 fm i de nästa 8 fm, (omin, 4 fm) x 2 (47)

14. Börjamed en omin. Fm varvet runt (46)

15. 1 fm i de första 3 m, (ökn, 1 fm) x 4, 1 fm i de nästa10 m, (omin, 2 fm) x 4, 1 fm i de nästa 9 m (46)

Efter punkt 15:

nusseklus - gratis hækleopskrift

16. 1 fm i de första 3 m, (ökn, 2 fm) x 4, 1 fm i de nästa 10 m, (omin, 2 fm) x 3, 1 fm i de nästa 9 fm (47)

17. Fm varvet runt (47)

18. Fm varvet runt (47)

Efter punkt 18:

nusseklus - gratis hækleopskrift

19. (Omin, 7 fm) x 5, omin(41)

20. (Omin, 6 fm) x 5, 1 fm (36)

21. (Omin, 4 fm) x 6 (30)

nusseklus - gratis hækleopskrift

Nu sätts ögonen fast. Jag räknar 11 varv från lm-kedjan och det är 10 maskor mellan ögonen (se bild). Stoppa huvudet. 

nusseklus - gratis hækleopskrift

22. (Omin, 3 fm) x 6 (24)

23. (Omin, 2 fm) x 6 (18)

Stoppa huvudet lite mer, så det blir fast. 

24. (Omin, 1 fm) x 6 (12) 25. Omin x 6 (6)

Klipp garnet och lämna en lång tråd, så du kan sy ihop det lilla hålet som blir kvar. Tryck stoppningen på plats, så huvudet får den rätta formen.

nusseklus - gratis hækleopskrift

 

Kropp

Kroppen virkas i halvstolpar, då detta ger ett mjukare uttryck.

1. 8 hst i en magisk ring (8)

2. Ökn i varje m (16)

3. (1 hst, ökn) x 8 (24)

4. (2 hst, ökn) x 8 (32)

5. Hst runt (32)

6. (3 hst, ökn) x 8 (40)

7. Hst runt (40)

8. (4 hst, ökn) x 8 (48)

9. Hst runt (48)

10. 1 hst i de första 8 m, 8 lm, hoppa över 8 m, 1 hst i de nästa 16 m, 8 lm, hoppa över 8 m, 1 hst i de nästa 8 m (48)

Detta är hålen där armarna sys fast.

nusseklus - gratis hækleopskrift

11. 1 hst i de första 7 m, ökn i maskan innan lm-kedjan. 1 hst i varje luftmaska, ökn i första maskan efter luftmaske-kedjan. 1 hst i de nästa 14 m, ökn, 1 hst i varje maska i luftmaske-kedjan, ökn, 1 hst i de nästa 7 m (52)

12. Hst runt (52)

13. Hst runt (52)

14. Hst runt (52)

15. Hst runt (52)

16. Hst runt (52)

17. Hst runt (52)

18. Hst runt (52)

19. Hst runt (52)

20. Hst runt (52)

nusseklus - gratis hækleopskrift

Bryt inte garnet!

Nu ska vi dela kroppen i två delar (25 maskor i varje del). Jag gör detta genom att pressa arbetet platt, så att hålen till armarna ligger precis på varandra. Därefter viker jag arbetet på mitten och sätter en maskmarkör från den ena sidan och igenom (dessa två maskor räknas inte med - därför är det 25 maskor och inte 26). Se bildguiden.

 

nusseklus - gratis hækleopskrift  nusseklus - gratis hækleopskrift  nusseklus - gratis hækleopskrift

Ben 1

Jag börjar med att virka 6 hst fram till maskmarkören. Härifrån räknas nu varv till benet.

1. Hst över till motsatt sida, fortsätt runt (25)

2. (4 hst, min) x 4 (20)

3. Hst runt (20)

4. (3 hst, min) x 4 (16)

5. Hst runt (16)

6. (2 hst, min) x 4 (12)

7. (1 hst, min) x 4 (8)

8. (Min) x 4 (4) Klipp garnet

nusseklus - gratis hækleopskrift

Ben 2

Gör en ögla på virknålen och fortsätt med en smygmaska till vänster för maskmarkören - det är viktigt att du virkar åt samma håll som tidigare.

 

nusseklus - gratis hækleopskrift

1. Hst runt (25)

2. (4 hst, min) x 4 (20)

3. Hst runt (20)

4. (3 hst, min) x 4 (16)

5. Hst runt  (16)

6. (2 hst, min) x 4 (12)

7. (1 hst, min) x 4 (8)

8. (Min) x 4 (4)

Klipp garnet

 

Armar (gör 2 st)

Byt nu till naturfärgen. Armarna virkas runt i varv, utan smygmaskor.

1. 6 fm i en magisk ring (6)

2. Ökn i varje m (12)

3. (1 fm, ökn) x 6 (18)

4. Fm runt (18)

5. Fm runt (18)

Byt till den blå färgen. Jag klipper av det naturfärgade garnet och knyter en dubbelknut med det blå garnet så jag är säker på att det inte går upp.

6. (1, omin) x 6 (12)

Fyll med stoppning.

7. Omin i varje m (6)

OBS. Nu virkas det i hst! Härifrån är varje ökning en halvstolpe-ökning.

8. Ökn i varje m (12)

9. Hst runt (12)

10. (1 hst, ökn) x 6 (18)

11.-18. Hst runt. I allt 8 varv. (18)

Klipp av garnet med en lång tråd till att sy fast armen med. Upprepa. 

nusseklus - gratis hækleopskrift

Fötter (gör 2 st)

Börja med naturfärgen. Virka 4 lm.

1. I andra maskan från nålen görs en ökn, 1 fm, ökn i sista maska av lm-kedjan, vänd arbetet - det arbetas vidare på motsatt sida av lm-kedjan. Gör en ökn i samma maska som sista ökn. 1 fm, ökn. (10)

2. Ökn, 1 fm i de nästa 3 m, ökn, 1 fm, ökn, 1 fm i de nästa 2 m, ökn, 1 fm (14)

3. Ökn, 1 fm i de nästa 3 m, ökn, 1 fm i de nästa 2 m, ökn, 1 fm i de nästa 3 m, ökn, 1 fm i de nästa 2 m (18)

4. Ökn, 1 fm i de nästa 4 m, ökn, 1 fm i de nästa 3 m, ökn, 1 fm i de nästa 4 m, ökn (22)

5. Fm runt. (22)

6. Färgbyte, fm runt i blått (22)

7. Börja med en omin, fm runt avsluta med omin (20)

8. (2 fm, omin) x 5 (15)

9. (1 fm, omin) x 5 (10)

Fyll med stoppning

10. (Omin) x 5 (5)

Klipp av garnet med en lång trådände till att sy fast benet med. Upprepa.

 

Öron (gör 2 st)

Virkas i blått garn. Arbetas runt i varv.

1. 6 fm i en magisk ring (6)

2. Ökn i varje m (12)

3. (1 fm, ökn) x 6 (18)

4. Fm runt (18)

5. Fm runt (18)

Klipp av garnet med en lång tråd. Sy ihop sidorna av cirklarna i främre maskbågen och strama till. Detta gör att örat viks ihop. Sy fast ovanför ögonen.  (se bild)

nusseklus - gratis hækleopskrift

Krage

Virkas i naturfärg.

Virkas fram och tillbaks. Varje varv vänds med 1 lm. 

Storleken på kragen kan justeras. Vill du ha en mindre krage, virkar du blott färre lm.

1.  Börja med 25 lm. 

2. Kragen virkas i hst och ribbmönster. Detta görs genom att virka i bakre maskbågen. Börja i andra maskan från nålen och virka hst i bakre maskbågen varvet ut. (24)

3.-33. Hst i bakre maskbågen, 34 varv i allt (24) 

Klipp av garnet med en lång tråd till att sy ihop med.

nusseklus - gratis hækleopskrift

 

Vik ihop kragen längs med långsidan och sy upp och ner hela vägen. Strama till garnet så att kragen börjar böja sig. Medan garnet är stramt och kragen böjd, så syr du tillbaks samma väg så att uppstramningen inte ger sig. Till sist sys kortändarna ihop så att kragen blir till ett O. Klipp INTE av garnet ännu.

 

nusseklus - gratis hækleopskrift nusseklus - gratis hækleopskrift

Nu är alla delarna färdiga och vi är redo för montering.

Montering

nusseklus - gratis hækleopskrift

Öronen: Jag räknar 3 varv från ögonen och bakåt, och placerar dem bakom ögonen. Se bild. 

Krage: Placera huvudet så att undersidan av huvudet är i hålet av kragen. Kragen sys fast på huvudet med det vita garnet.

 

nusseklus - gratis hækleopskrift

Armar: Vik ihop kroppen åt motsatt håll än vad den har varit hittils, så du kan arbeta runt i armhålet. Jag sticker ner stoppnålen igenom båda maskbågarna när jag ska sy ihop. 

Huvudet med krage till kroppen: Jag syr runt varv 2 i kroppen och upp omkring maskorna i huvudet. Var uppmärksam på att inte få huvudet vridet åt fel håll i förhållande till kroppen när detta sys fast.

 

nusseklus - gratis hækleopskrift

Fötterna: Det vita på fötterna ska vända uppåt och med fästgarnet sys det runt det sista varvet på benet.

Nu är Nora färdig att gosas med! 

Dela gärna din version av Nora genom att tagga @agnetheflora @rito.se eller använd hashtaggen #flodhestenNora - Jag vill så gärna se ditt resultat! 

 

nusseklus - gratis hækleopskrift  nusseklus - gratis hækleopskrift

Designad av: agnetheflora (Agnethe Florentsen)

 

Version: v1.c310.s3.l4